Gulden stelt white paper Prime beschikbaar

18 May 2017 in de rubriek Software

Prime is de naam van een project welke Gulden nog veiliger en beter gaat maken. Met Prime genieten straks voornamelijk diensten die op Gulden gebouwd zijn van de meest optimale beveiliging die op dit moment middels de blockchain technologie mogelijk is. Tevens zullen betalingen straks instant en gegarandeerd uitgevoerd kunnen worden. Met Prime zal dus het gebruik van Gulden, voor zowel de gebruiker als de ontvanger, aan de hoogst mogelijke eisen gaan voldoen. Met Prime zal Gulden straks met kop en schouders uitsteken boven alle andere op blockchain gebaseerde systemen.

Vandaag heeft Gulden een white paper inzake Prime beschikbaar gesteld. Dit document is te vinden op gulden.com/pow2. Het document is opgesteld in het Engels en vrij technisch van aard. Nadere bestudering leert dat de eerste versie van Prime de volgende voordelen gaat bieden:

  • 1. Een enorme verbetering van de beveiliging van het netwerk tegen ongewenste aanvallen.
  • 2. Snellere transacties. Voorheen waren 7 bevestigingen binnen het netwerk noodzakelijk om een transactie te valideren en definitief onomkeer te maken. Dat kan met Prime 1 nu binnen 1 of 2 bevestigingen.
  • 3. Constantere blocktijden en dus voorspelbaardere bevestigingen van transacties in de tijd.
  • 4. Ruimte voor nog meer toekomstige verbeteringen zoals instant bevestingen van transacties welke mogelijk gemaakt worden Prime 2.

Om dit allemaal mogelijk te maken zal, zodra Prime uitgebracht wordt, ook een verplichte nieuwe versie van de Gulden portemonnee noodzakelijk zijn. Uiteraard zullen wij hierover berichten zodra dat zover is. De huidige planning laat zien dat Prime de komende maand uitgebreid getest gaat worden. Met de nieuwe versie zal Prime op een zeker moment geactiveerd worden waarbij enkele opvallende zaken mogelijk worden.

De techniek: POW-2

Prime is gebouwd op het Proof-Of-Work (POW) concept van de blockchain zoals deze eerder door Bitcoin geintroduceerd is. Door deze te bouwen op de laatste codebase van Bitcoin blijft deze ook in de toekomst gegarandeerd van allerlei nieuwe innovaties en toepassingen. Het innovatieve karakter van Prime zit in de introductie van `witnesses` (getuigen) welke elk block met bijbehorende transacties valideerd voordat deze aan de blockchain wordt toegevoegd. Door deze extra dimensie ontstaat er binnen het Gulden netwerk iets unieks, naast POW mining (het mijnen van Gulden) is het straks ook mogelijk om middels een (niet mobiele) Gulden portemonnee een `witness` op te zetten welke op haar beurt daarvoor wordt beloond, net zoals nu het geval is bij het mijnen van Gulden. De beloning voor een `witness` is afhankelijk van het gewicht dat deze in de pool van `witnesses` heeft. Het gewicht van een `witness` wordt bepaald door de hoeveelheid Gulden dat deze op een specifiek adres heeft staan en voor welke periode deze gelocked (op slot) is gezet. Op deze manier zal elke `witness` statistisch gezien op de juiste wijze beloond worden. De exacte beloning is daarmee geen vast gegeven maar afhankelijk van het gewicht van de `witness` binnen de pool van alle `witnesses`.

Schematisch ziet dit er dan als volgt uit:Voor specifieke vragen over Prime is een speciale pagina beschikbaar gesteld, hier is ook de white paper te lezen: gulden.com/pow2.