Nieuwe update wallet (versie 1.5.4)

18 Nov 2015 in de rubriek Software

Na de 51 procent-aanval van afgelopen weekend heeft het Gulden ontwikkelteam in de afgelopen dagen alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat kans op herhaling is geminimaliseerd. Dit heeft geresulteerd in een aanpassing van de software en daarmee ook de desktop wallet. De nieuwe versie van de wallet (1.5.4) is vanaf nu beschikbaar op gulden.com.

In deze update zijn zgn. checkpoints voor full nodes aangebracht waarmee het netwerk vanaf nu beter beveiligd is. Wij raden iedereen aan om de nieuwe update te installeren. De mobiele wallets (Android, iOS) hebben op dit moment nog geen update nodig. Daarnaast is het belangrijk dat naast alle desktop wallets ook alle pools en services hun software upgraden. Vanuit de community worden deze instellingen op dit moment actief benaderd. Zodra het grootste deel van de gebruikers op de nieuwe versie zit zal ook de ingebouwde beveiliging geactiveerd worden. Mochten zich n.a.v. dit nieuws nog meer bijzonderheden voordoen dan zullen wij daarover wederom berichten.


Like this? Steun GuldenWeb middels een bakkie koffie voor nòg méér nieuws via het Gulden adres: Gfxtss7YZNtkHe6FRjYMXm32ZngUiD7vuJ